divendres, 24 d’agost de 2012

Problema a l'executar LibreOffice a Debian

Des de fa algun temps he tingut problemes a l'hora d'executar LibreOffice com a usuari al Debian. Al executar-lo des de la terminal he vist l'error:

enric@debian:~$ libreoffice
[Java framework] Error in function createSettingsDocument (elements.cxx).
javaldx failed! 
Warning: failed to read path from javaldx
terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::RuntimeException'

Qüestió de permisos. Llegint per fòrums he trobat la solució. Pel motiu que siga algunes carpetes de la carpeta ./config es creen amb permisos de superusuari i no d'usuari, per això no ens deixa executar el LibreOffice. Per a canviar-ho simplement escrivim al terminal:

# chown -vR username:users /home/username/.config

on username ho hem de canviar pel nostre nom d'usuari, en el meu cas enric

# chown -vR username:users /home/username/.config

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada